0

ทรงอวยพร ให้คนไทยมีความสุข ในหลวงพระราชทาน ส.ค.ส.ภาพฝีพระหัตถ์ สุขสันต์ปีใหม่ตลอดไป

2018-01-04 16:35:00 ใน ข่าวสาร » 0 68

ทรงอวยพร ให้คนไทยมีความสุข ในหลวงพระราชทาน ส.ค.ส.ภาพฝีพระหัตถ์ สุขสันต์ปีใหม่ตลอดไป

                                               
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ 2561 แก่ปวงชนชาวไทย ให้มีความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญาแจ่มใส เข้มแข็ง ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมตรัสว่าในรอบปีที่แล้วบ้านเมืองมีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่าง แต่เราคนไทยฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิดค่อยทำอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่น ด้วยสติด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ทรงขอพระบารมีแห่งในหลวงรัชกาลที่ 9 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงจงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจแก่ทุกคนในการเป็นพลังที่เข้มแข็ง ต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบไป ในโอกาสนี้พระราชทานบัตรอวยพรภาพการ์ตูน ฝีพระหัตถ์สื่อถึงความสุขสันต์ทุกฤดูกาล พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9, พระฉายาลักษณ์ ร.10 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
                                       

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า

“บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุกๆ ท่านให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญาแจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
 

ในรอบปีที่แล้วในบ้านเมืองของเราได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ดังที่ท่านทั้งหลายก็คงจะตระหนักทราบดีอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยจะสามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็น ค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่น ด้วยสติด้วยเหตุผลอันพอเหมาะพอควร เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง จงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจแก่ทุกท่านถ้วนหน้าในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป”

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพร ปีพุทธศักราช 2561 แก่ประชาชนชาวไทยและผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทาน มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นพระนามาภิไธย สก และพระปรมาภิไธย วปร เมื่อเปิดบัตรอวยพรทางด้านซ้ายของบัตรอวยพรมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่สื่อความหมายถึงฤดูทั้ง 3 โดยภาพการ์ตูนด้านบนสื่อความหมายถึงฤดูร้อน ที่ครอบครัวออกมาเดินเล่น ทำกิจกรรมนอกบ้าน พร้อมลายพระหัตถ์ “สุขสันต์ทุกฤดูกาล เพราะจับมือเดินก้าวหน้าด้วยสติอันมั่นคง” ตรงกลางเป็นภาพการ์ตูนที่สื่อความหมายถึงฤดูฝน ที่ทุกคนในภาพกางร่มกันฝน ด้านล่างเป็นข้อความลายพระหัตถ์ “สุขกายสบายใจด้วยสติปัญญาและความรักเมตตา พร้อมก้าวหน้าอย่างมั่นคงไปด้วยกัน สุขสันต์วันปีใหม่และตลอดไป” พร้อมกับพระปรมาภิไธยและลงวันที่ 1 ม.ค.61 ส่วนภาพการ์ตูนด้านล่างสื่อความหมายถึงฤดูหนาว มีตุ๊กตาหิมะและต้นคริสต์มาส โดยทุกคนสวมหมวกและผ้าพันคออยู่ท่ามกลางหิมะ

ทางด้านขวาของบัตรอวยพรมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยู่ที่ด้านบน ส่วนด้านล่างเป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร