0

เกี่ยวกับเรา


        บริษัทไทยนาออโต้จำกัด  เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจสาธารณประชาชนจีนและบริษัทวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ในประเทศไทย เป้าหมายของเราคือการค้นคว้าวิจัยและออกแบบรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศไทยและแถบประเทศอาเซียน

         ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญในเอเซีย แบรนด์ดังระดับโลกล้วนมีฐานการผลิตที่ประเทศไทย นอกจากประเทศไทยมีการผลิตเพื่อจำหน่ายแล้วประเทศไทยยังถือเป็นประเทศส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์สู่งต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งการผลิตอุตสาหกรรมยานต์ยนต์ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ที่ได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก และการผลิตยานยนต์ไทยนั้น ได้มาตรฐานสูง รวมทั้งเรื่องของสมรรถนะรถยนต์ ความปลอดภัย ความมีระดับ และได้รับกรยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลก นี่คือเหตุผลและหัวใจหลักสำคัญในการทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์มีการพัฒนาได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง

        เนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมธุรกิจที่หลากหลาย การเติบโตอย่างก้าวกระโดดนำไปสู่เทคโนโลยีโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้ธุรกิจอุตสาหกรรมขนส่งมีความต้องการมาก บริษัทไทยนา ได้ทำการวิจัยวิเคราะห์การตลาดและได้ออกแบบกำหนดเครื่องยนต์ ข้อมูลทางเทคนิคโดยวิศวะกรชาวไทย พร้อมทั้งให้การตั้งชื่อแบรนด์ยี่ห้อรถไทยนา การให้นิยามเกี่ยวกับตัวรถยนต์บรรทุกไทยนาโดยวิศวะกรไทยทั้งหมด และให้ทางโรงงานจีนเป็นผู้ผลิตรถให้กับประเทศไทย

       รถบรรทุกไทยนาจึงมีจุดเด่นในด้านของขนาดการบรรทุกที่ได้เยอะกว่า กว้างกว่า สมรรถนะเครื่องยนต์แข็งแกร่ง และยังรวมความคุ้มค่าในทุกๆด้าน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนไทยทั่วประเทศ

         บริษัทไทยนาออโต้จำกัด  ออกแบบรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กตามหลักเกณฑ์กรมการขนส่งของประเทศไทย และความต้องการของลูกค้า  รถไทยนาสามารถวิ่งได้24ชั่วโมงทั่วไทย ไม่ติดเวลา

        บริษัทไทยนาออโต้จำกัด เป็นเกียรติอย่างยิ่งในการสร้างโอกาสสร้างความก้าวหน้าให้กับพนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ