0

เรื่องของน้ำมันเครื่องที่คุณเคยไม่รู้

2018-02-06 13:13:29 ใน ข่าวสาร » 0 642
เรื่องของน้ำมันเครื่องที่คุณเคยไม่รู้

            น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพช่วยให้เครื่องยนต์มีความทนทานและทำงานเต็มสมรรถนะ เมื่อการทำงานของเครื่องยนต์ต้องผ่านการสันดาปและการเสียดสีที่ตามมาด้วยอาการสึกหรอ สารหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพในน้ำมันเครื่องที่สดใหม่จะช่วยยืดการใช้งานของเครื่องยนต์
              น้ำมันเครื่องยนต์คุณภาพดี เข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นหัวใจของระบบขับเคลื่อน ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ขณะทำงานในรอบต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่ปัจจุบันชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์มีราคาที่สูงขึ้นและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ควรเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ข้อสำคัญก็คือ ลงทุนควักเงินเพื่อซื้อน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพ

ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทันทีที่เกิดอาการเหล่านี้

1. เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้น

เครื่องยนต์มีเสียงดังเมื่อสตาร์ท แม้ตัวชดเชยรอบจะหยุดการทำงานเมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์อยู่ในระดับปกติหลังจากสตาร์ตและเดินบาไปแล้ว 5 นาที แต่เครื่องยนต์ก็ยังมีเสียงดังตลอดเวลา
2. อัตราเร่งย่ำแย่

กดคันเร่งแล้วไม่พุ่งตามเท้าเหมือนเดิม อาการดังกล่าวอาจมีตัวแปรหลายสาเหตุ เช่น ระบบส่งกำลังหรือเกียร์มีปัญหา กรองเชื้อเพลิงหรือกรองน้ำมันเครื่องยนต์สกปรกอุดตัน

3.กินน้ำมัน
เคยวิ่งใช้งานและมีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ 13-15 กิโลเมตรต่อลิตรกลับกินจุดุเดือดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยมีอัตราสิ้นเปลืองหล่นลงมามาก รถกินเชื้อเพลิงมากกว่าเดิม

4.สีของน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไป
สีของน้ำมันเครื่องยนต์เมื่อใช้งานไปสักระยะความร้อนจากการเสียดสีของโลหะชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ทำงานทำให้เกิดละอองอณูโลหะปะปนทำให้น้ำมันเครื่องทำงานไม่เต็มประสทิธิภาพหรือไม่ได้เปลี่ยนร้ำมันเครื่องยนต์มานานมากแล้วจนสีของน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ

ระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
1.น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา เปลี่ยนถ่ายที่5,000 -7,000 กิโลเมตร
2.น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ เปลี่ยนถ่ายที่ 7,000-10,000 กิโลเมตร
3.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ เปลี่ยนถ่ายที่ 10,000 - 15,000 กิโลเมตร
       จอดรถนานไม่ค่อยได้ใช้ทำไมต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆ
เมื่อซื้อรถมาแล้วหนักไปทางจอดไม่ค่อยได้ขับใช้งาน หรือใช้งานสั้นๆ ขับไม่ไกลก็จอด ไม่ว่าจะเป็นการจอดทื้งไว้เป็นเดือนๆ หรือขับใช้งานในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น ก็ทำให้ระยะที่ขับขี่น้อยกว่าปกติ ที่ทำงานอยู่ใกล้บ้าน วิ่งไม่ไกลก็ถึง การใช้งานรถยนต์ในลักษณะดังกล่าว เครื่องยนต์และสารหล่อลื่นต้องทำงานอย่างหนัก เนื่องจากการจอดรถทิ้งไว้นานวัน จะเกิดการผสมกันของความชื้นในอากาศกับสารหล่อลื่น ทำให้น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ การขับใช้งานในเขตเมืองที่มีการจราจนหนาแน่น น้ำมันเครื่องยังคงทำงานตลอดเวลาทั้งขณะจอดรอการเคลื่อนตัวหรือว่ิ่งในย่านความเร็วต่ำ ควรคิดที่ระยะทางของการขับขี่ใช้งาน ควบคู่ไปกับระยะเวลาที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ตามที่่คู่มือแนะนำ
เมื่อคำนึงถึงคุณภาพของน้ำมันเครื่องในปัจจุบัน หากใช้งานจนน้ำมันเครื่องหมดอายุ ไส้กรองน้ำมันเครื่องจะปนเปื้อนสิ่งสกปรกสารพัดไม่ว่าจะเป็นคราบเขม่าจากการเผาไหม้ รวมถึงเศษอณูละอองของโลหะที่เกิดจากการเสียดสี ราคาของไส้กรองน้ำมันเครื่องนั้นถูกกว่าราคาของน้ำมันเครื่องสังเคราะหื จึงควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ลงไปในเครื่องยนต์เพื่อความสะอาดและการทำงานที่เต้มประสิทธิภาพโดยไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนหรือติดค้างอยู่ในไส้กรองอันเก่า
หัวเชื้อน้ำมันเครื่องมโนหรือใช้งานได้ดีจริง ?
 
เอาเป็นว่า แค่ใช้น้ำมันเครื่องที่ดีมีคุณภาพ ก็เพียงพอต่อการใช้งานปกติ หัวเชื้อน้ำมันเครื่องแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1.ประเภทที่ช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำมันเครื่อง

2.ประเภทที่ช่วยเพิ่มความหนืดของน้ำมันเครื่อง
             น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงในปัจจุบันมีส่วนผสมของสารต่างๆอยู่ในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมอยู่แล้ว จึงไม่ควรใส่สารปรุงแต่งอื่นๆเพิ่มเติมในเครื่องยนต์สารปรุงแต่งหล่อลื่นในหัวเชื้อน้ำมันเครื่องมักเข้าไปผสมและทำให้เกิดการเสียสมดุลระหว่างสารเคมีต่างๆ โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเครื่องยนต์ ส่วนหัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ช่วยเพิ่มความหนืด อาจช่วยลดความสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เก่าที่ใกล้จะหมดสภาพการทำงาน เมื่อคิดถึงราคาของหัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ไม่ถูก ก้ไม่น่าจะช่วยประหยัดและทำให้เครื่องยนตืกลับมาทำงานเต็มประสิทธิภาพได้ แค่เปลี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องเกรดสูงก้เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว
                เครื่องยนต์ของรถยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวหลายชิ้นที่ต้องรับแรงดันและความร้อนที่สูงมากขณะทำงาน น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์มีบทบาทสำคัญในการปกป้องชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่ให้เกิดการสึกหรอและเสียหาย พร้อมกับปกป้องชิ้นส่วนจากความร้อนที่ไม่จำเป็นต่อการทำงาน ซึ่งเกิดจากการเสียดทานภายในเครื่องยนต์
คุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมันตั้งต้นและสารเติมแต่งในสูตรของน้ำมัน ซึ่งส่งผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ตลอดทั้งช่วงอุณหภูมิเครื่องยนตื น้ำมันหล่อเครื่องยนต์ทุกประเภทจะมีคุณภาพลดต่ำลงตามเวลาและการใช้งานเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันและการปนเปื้อน ดังนั้นจึงจำเป้นต้องเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเป็นประจำตามกำหนดการดูแลรักษารถยนต์ที่ระยุอยู่ในคู่มือประจำรถ
ควรเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์กึ่งสังเคราะห์ทุก 5,000 กิโลเมตร ส่วนน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ๆ ควรเปลี่ยนที่ระยะ 10,000 กิโลเมตหรือทุกๆ 6 เดิือน หรือคำนวณว่าอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาหรือระยะทาง ควรเลือกลงทุนใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยงเครื่องยนต์ชำรุดเสียหาย นำไปสู่การซ่อมเครื่องยนต์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง
              ผู้ขับขี่รถยนต์มักมองข้ามคุณภาพและผลกระทบของน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์การใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใหม่และมีคุณภาพสูงให้ประโยชน์มากมาย ตั้งแต่ทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มความประหยัดน้ำมัน ไปจนถงการลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องยนต์
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ทำหน้าที่หลายด้านเพื่อปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ช่วยลดความร้อนที่เกิดจากการเสียดทานด้วยการสร้างชั้นเลเยอร์ของเหลวระหว่างชิ้นส่วนโลหะเคลื่อนที่ และลดสิ่งปนเปื้อนอันเป็นผลมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งทำให้ชิ้นส่วนเหล่านี้สึกหรอ น้ำมันหล่อเครื่องยนต์ช่วยเคลือบชิ้นส่วนและยังปกป้องชิ้นส่วนโลหะไม่ให้เกิดสนิมและการกัดกร่อน ปัจจัยเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
                  ออกซิเดชั่นเป็นปฏิกิริยาที่เกิดกับน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ซึ่งทำให้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์มีความหนืดข้นขึ้นตามระยะเวลาใช้งาน ถ้าน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์มีความหนืดหรือข้นมากจนเกินไปจะไม่สามารถไหลเวียนภายในเครื่องยนตืเพื่อปกป้องชิ้นส่วนได้ดี ในทางกลับกัน น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์จะเจืองจางลงเมื่อเครื่องยนต์มีความร้อนสูงขึ้นและอาจเจือจากจนซึ่งเข้าสู่ห้องเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งมักเกิดขึ้นในสภาพอากาศร้อนอย่างในประเทศไทยที่เครื่องยนต์จะมีความร้อนสูงขึ้นเร็วกว่าสภาพอากาศรูปแบบอื่น จึงควรเลือกใช้ตัวเลขความข้นหรือหนืดให้เหมาะสมกับเครื่องยนตืหรือดูตามที่คู่มือประจำรถระบบให้ใช้งาน
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีคุณภาพต่ำจะมีอายุใช้งานสั้น ทำให้เกิดความไม่สะดวกเพราะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์บ่อยขึ้น ถ้ายังฝืนใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์คุณภาพต่ำต่อไป สมรรถนะของเครื่องยนต์จะแย่ลงหรืออาจทำให้ชิ้นส่วนเสียหายนำไปสู่การซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูง น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนตืที่มีคุณภาพจะมีความทนทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้มากกว่า สามารถรักษาระดับความข้นหนืดได้ตามการเปลี่ยนเเปลงของอุณหภูมิที่หลากหลายมากขึ้น จึงปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ ส่วนใหญ่ด้วยกระบวนการกลั่นที่มีความก้าวล้ำช่วยขจัดสิ่งเจือปนจาำน้ำมันดิบได้ดี ช่วยลดการสึกหรอและเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้สูงขึ้น ควรเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐาน APT-SN โดยมีสูตรมาจากน้ำมันตั้งต้นคุรภาพสูงสำหรับตลาดไทย
 สำหรับรถยนต์ทั่วไป น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์สังเคราะห์แท้ทีมีคุรภาพสูงและปกป้องเครื่องยนต์และการหล่อลื่นที่เป็นเลิศในทุกการขับขี่และสภาพอากาศ มีค่าความหนืดที่มีเสถียรภาพ ในระดับอุณหภูมิที่่กว้างเพื่อประสิทธิภาพ ภาพการทำงานที่ยวนานและยืดอายุการใช้งานด้วยความทนทานต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่่เหนือกว่า มีความหนืดสูง ให้ได้สมรรถนะที่สม่ำเสมอ และมีอัตราการไหลที่ดีที่อุณหภูมิต่ำและรักษาการใช้งานในรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินทั่วไป(DOHCและGDI) ที่มีการปล่อยมลพิษต่ำซึ่งมักพบในรถยนต์ยุโรปและญี่ปุ่น
สำหรับรถกระบะเครื่องยนต์ดีเซลควรเลือกใช้น้ำมันหล่ออลื่นเครื่องยนต์กี่งสังเคราะห์ที่ให้ความคุ้มค่าในการใช้งานซึ่งมาพร้อมกับคุรสมบัติความหนืดที่ดีเพื่อให้เครื่องยนต์ดีเซลทำงานเต็มสมรรถนะและมีประสิทธิภาพ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนตืดีเซลที่สดใหม่ยังช่วยทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นอีกเล็กน้อย
การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล ก่อให้เกิดเขม่ามากกว่าการเผาไหม้ในเครื่องยนต์เบนซิน ผงเขม่าขนาดเล้กสามารถลอดผ่านกระดาากรองของหม้อกรองน้ำมันเครื่องได้ เมื่อสะสมแขวนลอยอยู่ในน้ำมันเครื่องมากขึ้น จะทำให้น้ำมันเครื่องมีค่าความหนืดสูงขึ้น คุณสมบัติในการหล่อลื่นจึงลดลงเครื่องยนต์ดีเซลระบบฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้หรือที่เรียกกันว่า คอมมอลเรลไดเรคอินเจคชั่น ในรถยนต์ยุคใหม่นั้นมีการพัฒนาให้มีเขม่าน้อยกว่าแบบพรีแชมเบอรื ระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ดีเซลจึงมีความใกล้เคียงกับเครื่องยนต์เบนซิน
ขอบคุณ THAIRAH