0

ร่วมงานกับเรา

ช่างซ่อมบำรุง

2017-10-24 15:20:20

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.ดำเนินการซ่อมบำรุงรถ ตรวจสอบและบำรุงรักษา
2.ดำเนินการตรวจสอบรถก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้า(PDI)
3.ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สม่ำเสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร:
1.เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
2.อายุไม่เกิน 50 ปี
3.มีความประพฤติดี มีความอดทน และมีวินัย
4.มีความเป็นผู้นำ สามารถจัดทีมงานให้ทำงานได้
5.มีประสบการณื 3 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง
6.มีประสบการณ์การแก้ไขปัญหาเรื่องรถที่หลากหลาย


 

ฟอร์มสมัครงาน (กรุณาใส่ข้อมูลตามความเป็นจริง)

ข้อมูลส่วนตัว

ภาพ
E-mail
ชื่อ/นามสกุล
เพศ
, ส่วนสูง cm น้ำหนัก kg
วันเกิด
ศาสนา
สัญชาติ
เชื้อชาติ
หมายเลขบัตร ปชช.
ที่อยู่
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์ มือถือ

การศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประสบการณ์การทำงาน (เริ่มจากล่าสุดก่อน)

ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ความสามารถอื่น ๆ

พิมพ์ดีด (คำ/นาที)
ไทย   อังกฤษ
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ