0

ร่วมงานกับเรา

บัญชีทั่วไป

2018-01-26 09:14:48

    บริษัท ไทยนา ออโต้ จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง "บัญชีทั่วไป ”
อัตรา 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรี
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชีและการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • มีความสนใจในงานของตนเอง
รายละเอียดของงาน
 • ยื่นแบบประจำเดือนและเอกสารต่างๆ.
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในบริษัทฯ
 • ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในบริษัทฯ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

ฟอร์มสมัครงาน (กรุณาใส่ข้อมูลตามความเป็นจริง)

ข้อมูลส่วนตัว

ภาพ
E-mail
ชื่อ/นามสกุล
เพศ
, ส่วนสูง cm น้ำหนัก kg
วันเกิด
ศาสนา
สัญชาติ
เชื้อชาติ
หมายเลขบัตร ปชช.
ที่อยู่
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์ มือถือ

การศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประสบการณ์การทำงาน (เริ่มจากล่าสุดก่อน)

ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ความสามารถอื่น ๆ

พิมพ์ดีด (คำ/นาที)
ไทย   อังกฤษ
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ