0

ร่วมงานกับเรา

พนักงานขาย

2018-01-26 09:16:04

บริษัท ไทยนา ออโต้ จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง “พนักงานขาย
อัตรา 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรี
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสาร-แปลภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • ติดต่อลูกค้าทั้งที่ได้รับมอบหมายและที่ได้หา เพื่อสร้างยอดขาย
 • ดูแลลูกค้าและให้คำบริการรวมถึงบริการหลังการขาย
 • ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย
 • ออกพบลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
 
 
 
 
 
ส่ง rusume พร้อมรูปถ่ายที่                        : Thainaauto@thainaauto.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม                             :  02-312-6333,02-040-6665 (คุณพลอย)

ฟอร์มสมัครงาน (กรุณาใส่ข้อมูลตามความเป็นจริง)

ข้อมูลส่วนตัว

ภาพ
E-mail
ชื่อ/นามสกุล
เพศ
, ส่วนสูง cm น้ำหนัก kg
วันเกิด
ศาสนา
สัญชาติ
เชื้อชาติ
หมายเลขบัตร ปชช.
ที่อยู่
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์ มือถือ

การศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประสบการณ์การทำงาน (เริ่มจากล่าสุดก่อน)

ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ความสามารถอื่น ๆ

พิมพ์ดีด (คำ/นาที)
ไทย   อังกฤษ
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ