0

ร่วมงานกับเรา

Sale Admin

2018-01-26 09:16:58

บริษัท ไทยนา ออโต้ จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง “Sale Admin
อัตรา 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรี
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • ปฏิบัติงานในส่วนของงานฝ่ายขาย
 • ดูแลลูกค้าและให้คำบริการรวมถึงบริการหลังการขาย
 • รับผิดชอบในเรื่องต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อและประสานกับลูกค้า,ฝ่ายขายและหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท
 
 
 
 
 
ส่ง rusume พร้อมรูปถ่ายที่                        : Thainaauto@thainaauto.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม                             :  02-312-6333,02-040-6665 (คุณพลอย)

ฟอร์มสมัครงาน (กรุณาใส่ข้อมูลตามความเป็นจริง)

ข้อมูลส่วนตัว

ภาพ
E-mail
ชื่อ/นามสกุล
เพศ
, ส่วนสูง cm น้ำหนัก kg
วันเกิด
ศาสนา
สัญชาติ
เชื้อชาติ
หมายเลขบัตร ปชช.
ที่อยู่
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์ มือถือ

การศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประสบการณ์การทำงาน (เริ่มจากล่าสุดก่อน)

ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ความสามารถอื่น ๆ

พิมพ์ดีด (คำ/นาที)
ไทย   อังกฤษ
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ