0

ร่วมงานกับเรา

ล่ามแปลภาษาไทย –อังกฤษ หรือ ไทย-จีน หรือ ได้ทั้งไทย,จีน,อังกฤษ

2018-01-26 09:17:42

บริษัท ไทยนา ออโต้ จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง “ล่ามแปลภาษาไทย –อังกฤษ หรือ ไทย-จีน หรือ ได้ทั้งไทย,จีน,อังกฤษ
อัตรา  2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาตรี
 • เพศหญิง / ชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสาร-แปลภาษาได้ดี
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
 • ช่วยเหลือและประสานงานระหว่างชาวต่างชาติในบริษัท
 • รับผิดชอบในส่วนของงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • รายงานการประชุม
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
ส่ง rusume พร้อมรูปถ่ายที่                        : Thainaauto@thainaauto.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม                             :  02-312-6333,02-040-6665 (คุณพลอย)

ฟอร์มสมัครงาน (กรุณาใส่ข้อมูลตามความเป็นจริง)

ข้อมูลส่วนตัว

ภาพ
E-mail
ชื่อ/นามสกุล
เพศ
, ส่วนสูง cm น้ำหนัก kg
วันเกิด
ศาสนา
สัญชาติ
เชื้อชาติ
หมายเลขบัตร ปชช.
ที่อยู่
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรศัพท์ มือถือ

การศึกษาสูงสุด

ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
เกรดเฉลี่ย

ประสบการณ์การทำงาน (เริ่มจากล่าสุดก่อน)

ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาการทำงาน
เริ่ม ถึง
ชื่อบริษัท
ที่อยู่
เงินเดือน
ตำแหน่ง
หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ความสามารถอื่น ๆ

พิมพ์ดีด (คำ/นาที)
ไทย   อังกฤษ
คอมพิวเตอร์
อื่น ๆ